Αποθήκη

Αποθήκη "Μαρίνου Ελπίδα"

    • Websites
  • 05 April 2015

Ηλεκτρονική αποθήκη εμπορίας ειδών χαρτικών και συσκευασιών

Did you know that..

Boot Sector

A boot sector is the first section of a hard drive or other data storage media. It contains the master boot record (MBR) which is accessed by the computer during the boot sequence. The boot sector may also include a partition map, which defines each disk partition.

Find me on social media

 Find me on Facebook Follow me on Google Plus Find me on Linkedin Follow me on Instagram 

This moment..

We have 70 guests and no members online