Εμπορία Επίπλων Παπαζέκος

Εμπορία Επίπλων Παπαζέκος

    • Websites
  • 05 April 2015

Επίσημη ιστοσελίδα της εμπορίας επίπλων Παπαζέκος

Did you know that..

Baud

Contrary to popular belief, baud is not a direct measurement of data transfer speed, but instead it measures how many electrical signals are sent per second. Baud is used to measure the rate of electrical signals, or "signaling elements," for modems, networks, serial cables, and other data transfer mediums.

Find me on social media

 Find me on Facebook Find me on Linkedin Follow me on Instagram 

This moment..

We have 26 guests and no members online