ΓΑΝΣ Ίρις

ΓΑΝΣ Ίρις

    • Websites
  • 04 April 2015

Επίσημη ιστοσελίδα του αθλητικού συλλόγου ΓΑΝΣ Ίρις

Did you know that..

Binary

Binary is a two-digit (Base-2) numerical system, which computers use to store data and compute functions. The reason computers use the binary system is because digital switches inside the computer can only be set to either on or off, which are represented by a 1 or 0. Though the binary system consists of only ones and zeros, the two digits can be used to represent any number.

Find me on social media

 Find me on Facebook Find me on Linkedin Follow me on Instagram 

This moment..

We have 31 guests and no members online