Κυθηραϊκή Αδελφότητα Πειραιώς - Αθηνών

Κυθηραϊκή Αδελφότητα Πειραιώς - Αθηνών

    • Websites
  • 05 April 2015

Επίσημη ιστοσελίδα της Κυθηραϊκής Αδελφότητας Πειραιώς - Αθηνών

Did you know that..

Broadband

This refers to high-speed data transmission in which a single cable can carry a large amount of data at once. The most common types of Internet broadband connections are cable modems (which use the same connection as cable TV) and DSL modems (which use your existing phone line). Because of its multiple channel capacity, broadband has started to replace baseband, the single-channel technology originally used in most computer networks. So now when you see companies like AT&T and SBC pushing those fancy "broadband" ads in your face, you'll at least know what they are talking about.

Find me on social media

 Find me on Facebook Find me on Linkedin Follow me on Instagram 

This moment..

We have 85 guests and no members online