Ήξερες ότι...

ERP

Ο όρος ERP (Enterprise resource planning) αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Ένα σύστημα ERP υποστηρίζει αποφασίζοντες σε επιχειρησιακά θέματα όπως προγραμματισμό αγοράς υλικών, παραγωγής, διαχείριση αποθεμάτων και εφοδιαστικής αλυσίδας, παρακολούθηση παραγγελιών, ακόμα και εξυπηρέτηση πελατών. Ένα πιο ευρύ φάσμα υποστηριζόμενων διαδικασιών περιλαμβάνει διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και οικονομικών της επιχείρησης. Διάσημα ERP είναι το γερμανικό SAP, το Ελληνικό Singular Enterprise, κλπ.

Βρες με στα social media

 Find me on Facebook Find me on Linkedin Follow me on Instagram 

Αυτή τη στιγμή..

Έχουμε 51 επισκέπτες σε σύνδεση