Ήξερες ότι...

Web services

Οι υπηρεσίες ιστού είναι υπηρεσίες διαθέσιμες μέσω του πρωτοκόλλου HTTP, όπως οι σελίδες στο internet, όμως δεν απευθύνονται σε ανθρώπους αλλά σε προγράμματα. Έτσι όπως ένας άνθρωπος πηγαίνει σε μια σελίδα στο ίντερνετ για να δει τον καιρό έτσι και τα προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία ιστού για να πληροφορηθούν για τον καιρό με την χρήση του πρωτοκόλλου SOAP και της γλώσσας XML. Όπως οι σελίδες στον παγκόσμιο ιστό είναι γραμμένες σε φυσική γλώσσα κατανοητή από τους ανθρώπους οι υπηρεσίες ιστού προσφέρονται στην γλώσσα XML που είναι πιο εύκολα κατανοητή από τα προγράμματα.

Βρες με στα social media

 Find me on Facebook Find me on Linkedin Follow me on Instagram 

Αυτή τη στιγμή..

Έχουμε 43 επισκέπτες σε σύνδεση