Ήξερες ότι...

JDBC

Το JDBC (Java DataBase Connectivity) είναι ένα προτυποποιημένο API για την προσπέλαση μιας βάσης δεδομένων από την γλώσσα προγραμματισμού Java. Έτσι, όπως με την SQL μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ερώτημα για μια οποιαδήποτε βάση δεδομένων, με το JDBC μπορούμε να συνδέσουμε το πρόγραμμά μας με οποιοδήποτε πρόγραμμα διαχείρισης βάσης δεδομένων, να εκτελέσουμε το SQL ερώτημά μας και να πάρουμε πίσω στο πρόγραμμά μας τα αποτελέσματα με έναν προκαθορισμένο τρόπο.

Βρες με στα social media

 Find me on Facebook Find me on Linkedin Follow me on Instagram 

Αυτή τη στιγμή..

Έχουμε 62 επισκέπτες σε σύνδεση