Εντούτοις, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μελών - κρατών της Ε.Ε. στις ευρυζωνικές τιμές λιανικής πώλησης και της δομής δαπανών για παρόμοια προϊόντα.

Όπως τονίζεται και στη μελέτη, οι κανόνες της Ε.Ε. πρέπει να εφαρμοστούν με συνέπεια σε μια ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών εξίσου για όλους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Οι Ευρωπαίοι χρήστες απολαμβάνουν τώρα υψηλότερες ευρυζωνικές ταχύτητες σε χαμηλότερες τιμές χάρη στον εντεινόμενο ανταγωνισμό στην ευρυζωνική αγορά, επισήμανε από την πλευρά της η Επίτροπος για την Κοινωνία τηε Πληροφορίας και τα ΜΜΕ κυρία Viviane Reding. Ο σωστός συνδυασμός ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και του κανονιστικού πλαισίου, σημαίνει, ότι οι τιμές κινούνται προς τα κάτω και αντίθετα οι ταχύτητες σύνδεσης στο Διαδίκτυο κινούνται προς τα επάνω. Η πλειοψηφία των ευρυζωνικών χρηστών μπορεί να έχει ταχύτητες άνω των 2 Mbit/s, ταχύτητα που επιτρέπει τη μετάδοση τηλεοπτικού σήματος μέσω του Διαδικτύου, σε φτηνότερες τιμές. Η τάση είναι καλή αλλά υπάρχουν ακόμα σημαντικές διαφορές στις τιμές μεταξύ των χωρών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ενιαία αγορά για τις τηλεπικοινωνίες από την κατοχή ενός συνεπούς συνόλου κανόνων τηλεπικοινωνιών για το σύνολο της Ε.Ε., συμπλήρωσε η κυρία Reding.

Τα αποτελέσματα της μελέτης Η μελέτη παρουσιάζει ότι οι μέσες μηνιαίες αξίες των ευρυζωνικών συνδρομών έπεσαν στην Ε.Ε. μεταξύ του Απριλίου 2007 και του Απριλίου 2008. Η μέση μηνιαία τιμή ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες μεταξύ 1 και 2 Mbit/s μειώθηκαν κατά 19% από €38,2 το μήνα το 2007 σε €31 το 2008. Η τιμή της ευρείας ζώνης με 2 - 4 Mbit/s ταχύτητα μειώθηκε κατά 29% το 2008. Η μέση μηνιαία συνδρομή μειώθηκε σε €37 το μήνα το 2008 σε σύγκριση με €52 το μήνα το 2007. Οι αξίες των ευρυζωνικών συνδέσεων με 4 - 8 Mbit/s μειώθηκαν στα €46,6 το μήνα το 2008, κάτω από 4% από τα €48,6 σε σχέση με το 2007. Για το 4% των ευρωπαϊκών ευρυζωνικών καταναλωτών που επιλέγουν χαμηλότερες ευρυζωνικές συνδέσεις ταχύτητας από 144 έως 512 Kbit/s, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 7%, από €28,2 σε €30,2 το μήνα το 2008.

broadband-internet 

Οι ευρυζωνικές δαπάνες πρόσβασης είναι, κατά μέσον όρο, υψηλότερες στα νέα κράτη μέλη της Ε.Ε. από ότι στην Ε.Ε. των 15, εκτός από δύο καλάθια (1 - 2 Mbit/s και +20 Mbit/s). Ωστόσο, παρατηρείται χάσμα μεταξύ των ονομαστικών και των πραγματικών ταχυτήτων που λαμβάνουν οι συνδρομητές. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή θα προωθήσει σύντομα μια μελέτη για να μετρήσει αυτό το χάσμα και τις τιμές για να αποτυπωθεί τι λαμβάνουν τελικά οι καταναλωτές σε σχέση με το κόστος που δαπανούν. Μάλιστα πριν από το καλοκαίρι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μια νέα ευρωπαϊκή ευρυζωνική στρατηγική για να προωθήσει την κάλυψη 100% της Ε.Ε. με ευρυζωνικές υπηρεσίες και για να βοηθήσει τη μετάβαση στην υψηλότερη ταχύτητα Διαδίκτυο για σταθερό και κινητό Διαδίκτυο.

πηγή: pathfinder.gr


Did you know that..

Bot

This is an automated software program that can execute certain commands when it receives a specific input (like a ro-"bot"). Bots are most often seen at work in the Internet-related areas of online chat and Web searching. The online chat bots do things like greet people when they enter a chat room, advertise Web sites, and kick people out of chat rooms when they violate the chat room rules. Web searching bots, also known as spiders and crawlers, search the Web and retrieve millions of HTML documents, then record the information and links found on the pages. From there, they generate electronic catalogs of the sites that have been "spidered." These catalogs make up the index of sites that are used for search engine results.

Find me on social media

 Find me on Facebook Follow me on Twitter Follow me on Google Plus Find me on Linkedin Follow me on Instagram 

This moment..

We have 35 guests and no members online